Privacy Policy

Условия за ползване и правила за поверителност

ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящия документ е използването на сайта fandakova.bg (наричан по-долу „Сайта“).
Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и ПП ГЕРБ, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на подробно описаните по-долу условия.
Чрез достъпа си до Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.
ПП ГЕРБ има изключителни права върху „Сайта“ и само и единствено ПП ГЕРБ има право да променя и/или изменя настоящите Общи условия. УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ПП ГЕРБ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.
Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на fandakova.bg/privacy-policy

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва сайта.

„Собствено съдържание“ на ПП ГЕРБ са всички текстове, графики, снимки, лога, както и комбинация от тях, публикувани на сайта fandakova.bg.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които използват САЙТА се съгласяват доброволно предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани и използвани от САЙТА по електронен път – за предоставяне на съответната УСЛУГА. ПОТРЕБИТЕЛЯ да се поиска изтриване на изпратените от него данни. Искане за изтриване може да се подаде чрез имейл на адреса: ПРИМЕРЕН МЕЙЛ @ДАННИ

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ както и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на САЙТА се съхраняват, обработват и използват от САЙТА за целите на поддръжка на определени функционалности на предоставената УСЛУГА.

САЙТЪТ си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо при изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО

  • ПП ГЕРБ използва “бисквитки” за да събира допълнителна информация относно вашето поведение.
  • При съгласие с нашите правила и условия се пази вашият IP адрес.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите данни не се споделят с НИКОЙ.

КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите данни се пазят на сървър в защитена среда до времето на обработка, след това се изтриват.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ВЪРХУ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите права върху данните които събираме и обработваме са:

  • Да поискате информация какви данни имаме за вас.
  • Да поискате изтриване на данните които имаме за вас.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

ПП ГЕРБ не предоставя вашите данни на трети лица.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

  • Вашите данни са защитени и се намират на криптиран сървър.
  • САЙТА има инсталиран сертификат за сигурност / SSL /.
  • ПП ГЕРБ използва “бисквитки” и не събира никаква допълнителна информация относно вашето поведение.

ДРУГИ

САЙТЪТ си запазва правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че САЙТА е свързан с тази мрежа, САЙТЪТ не гарантира, че потокът информация към и от fandakova.bg няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

С оглед периодично допълване и модификации на услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ПП ГЕРБ. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

При извършване на промени в Общите условия, ПП ГЕРБ довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта fandakova.bg.

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 26.09.2019 г.