ТВОРЧЕСКА СОФИЯ

видео

Увеличаваме подкрепата за творческия сектор чрез финансовите инструменти на Столична община в сферата на културата

Изграждаме център за съвременно изкуство „Топлоцентрала“

Откриваме 2 нови концертни зали

Отваряме Галерия за съвременно изкуство в подземията на мавзолея

Създаваме нови места за изкуство на открито

Изграждаме център за съвременно изкуство „Топлоцентрала“ (топлоцентрала до НДК) след проведен международен архитектурен конкурс.

Развиваме модел за публично-частно партньорство при управление на културни институции.

Изграждаме 2 нови концертни зали.

Отваряме Галерия за съвременно изкуство в подземията на мавзолея след международен архитектурен конкурс.

Изграждаме нова детска читалня в Борисовата градина. Отворихме първата читалня в Градската градина със Сдружението на градските читални.

Обособяваме нови места за изкуство на открито и разширяваме програма „Навън“. Създадохме първите 4 галерии на открито в София – на Моста на влюбените, в парка пред НДК, в градината „Кристал“ и пред Народния театър.

Ремонтираме основно театър „София“, Столичната библиотека и общинските културни институти „Средец“ и „Надежда“.

Поставяме паметник на легендарния кмет на София Иван Иванов (след завършване на архитектурния конкурс).

Разработваме електронен портал за дигитализация на културното наследство заедно със Софийската градска художествена галерия, Столична библиотека и Регионален исторически музей – София. Изготвен е софтуер за електронен каталог на фондовете на РИМ и СГХГ.

Увеличаваме подкрепата за творците и организациите в сферата на културата чрез програма „Култура“ и Календара на културните събития на Столична община. Създадохме програмата „Култура“ през 2009 г. Благодарение на нея Столична община е най-големият донор на публични средства в областта на културата в България, финансирайки проекти на конкурсен принцип. За 10 години подкрепихме 1629 проекта на творци и неправителствени организации.

Поставяме специален фокус върху привличането на нови публики и увеличаването на културното потребление в София.

Подкрепяме развитието на киноиндустрията в София. През 2015 г. София бе обявена от ЮНЕСКО за творчески град на киното. Традиционно подкрепяме международния
„София филм фест“, както и „София Мийтингс“, „София Индипендънт Филм Фестивал“, документалния кинофестивал „В двореца“, „Киномания“ и „Синелибри“ и др.

Правим мониторинг на културните процеси в града като база за формиране на дългосрочни политики.

Разширяваме функциите на Творческия съвет за формиране на политиките в сферата на културата.

Следваща тема
АКТИВНА СОФИЯ