ИСТОРИЧЕСКА СОФИЯ

видео

Продължаваме да разкриваме историята на София и да подпомагаме развитието на туризма

Експонираме археологическите находки при църквата „Св. Неделя“, реновираме площада и свързваме пешеходните пространства след международен архитектурен конкурс

Разкриваме запазените находки от средновековната църква „Св. Спас“ под сградата на Булбанк на бул. „Тодор Александров“

Изграждаме втори археологически парк на неолитното селище в „Слатина“

Възстановяваме 3 от знаковите бани с минерална вода – Банкя, „Горна баня“ и „Овча купел“

Възстановяваме второто крило на Централната минерална баня след нов международен архитектурен конкурс

Подпомагаме реставрацията на сгради паметници на културата с програма „Културно наследство“

Изграждаме Войнишкия паметник на Първи и Шести пехотен полк

Сердика – Средец – София

Откриваме хилядолетната история на София и превръщаме града в атрактивна дестинация за културно-исторически туризъм, като експонираме археологическото наследство на града.

Експонираме археологическите находки от II в. при църквата „Св. Неделя“ и реновираме площада. През 2020 г. завършваме международния конкурс, в който участват 7 международно признати архитектурни студиа с опит в проектирането на градска среда и в социализацията на културно-историческо наследство.

Архитектурен конкурс за пространствена концепция за експониране на Античния амфитеатър на Сердика, която да е основа за изработване на подробен устройствен план за квартала.

Изграждаме съвременен археологически комплекс, който разкрива запазените находки от средновековната църква „Св. Спас“

под сградата на „Уникредит Булбанк“ на бул. „Тодор Александров“ и разкритите археологически пластове от II и III в. от крепостната стена и кръглата кула на Древния град.

Изграждаме археологически парк на неолитното селище в кв. “Слатина” заедно с детски обучителен център. Първият археологически парк на територията на града, който изградихме, е “Западната порта на Сердика”.

Разширяваме Южния парк със зоната около Късноантичния мавзолей и изграждаме детски център.

Превръщаме крепостта „Урвич“ в крайградски парк с археологически ценности и социализираме разкритата римска вила в с. Мировяне.

За 10 години финансирахме проучванията на 10 археологически обекта:

Западната порта на Сердика, Триъгълната кула на крепостната стена, сграда под пл. „Св. Неделя“, разкрихме подземен музей под „Св. София“, две запазени гробници със стенописи на ул. „Московска“, археология на метростанция „Сердика“, крепостта „Урвич“, Буховския манастир „Св. Мария Магдалина“ и неолитно селище „Слатина“.

план за археологически комплекс “Св. Спас”

Възстановяваме 3 от знаковите бани на София – в Банкя, Горна баня и Овча купел.

И в трите бани ще се извършва балнеолечение.

Възстановяваме второто крило на Централната минерална баня след нов международен архитектурен конкурс. До момента реконструирахме първата част от сградата и я превърнахме в Музей за история на София.

Пренасяме на територията на парк „Врана“ царската гара от Казичене и изграждаме музей на царските каляски.

Изграждаме Войнишкия паметник на I и VI пехотен полк на неговото историческо място в парка на НДК след завършване на архитектурния конкурс.

Социализация на сградите на Царските конюшни

и интегрирането им в градската среда.

Създадохме програма „Културно наследство“ на Столична община за подпомагане на собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. За последните 10 години са реставрирани над 60 сгради – недвижими културни ценности и стари сгради в историческия център на София.

Разработихме пилотен проект с модели за опазване, обновяване и оздравяване на исторически квартали с фокус върху територията около Женския пазар.

Направихме предложения за предоставяне или възстановяване на статут на недвижима културна ценност на 10 сгради.

Разработихме и поддържаме карта с информация за издадените наказателни постановления за действие и бездействие, създало опасност от увреждане на обект на културно-историческото наследство.

Наложихме 574 хил. лева глоби на собственици, които не полагат необходимите грижи за опазване, съхранение и поддържане в добро състояние на сградите, представляващи недвижими културни ценности.

Разработихме предложения за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, чиято основната цел е ускоряване на процедурите за извършване на консервационно-реставрационни дейности на застрашени сгради – недвижими културни ценности, чрез налагане на законни ипотеки.

Подпомогнахме Националния институт за недвижимо културно наследство, като актуализирахме списъка на обектите на НКН с актуални данни по регулационен план и идентификатор съгласно КККР.

Следваща тема
ТВОРЧЕСКА СОФИЯ