Чиста и зелена София
ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

видео

8 нови парка и възстановяване на още 18

3 нови линейни парка – по трасето на старата жп линия и по бул. „Македония“

Опазваме зелените клинове от Витоша, които провеждат въздуха от планината в града

Засаждаме зелен пояс от дървета около София

Засаждаме 1 000 000 дървета в града и около него

Запазваме територията на Княз-Борисовата градина – забрана на строителството и възстановяване на къпалнята „Мария Луиза“ и Летния театър

Защита от застрояване на междублоковите пространства със законови мерки

Чиста и зелена София

По-добро качество на живот означава близък достъп до градски паркове. Затова планираме изграждане на 8 нови парка и запазване на териториите на зелените клинове от Витоша.

– Парк „Кукуряк“ за жителите на „Овча купел“. Започнахме работа по устройствения план.

Линеен парк по поречието на р. Драгалевска и р. Бара Изливо за жителите на кв. „Манастирски ливади“, „Кръстова вада” и „Витоша ВЕЦ Симеоново”.

– Парк в „Младост“ на територията на бившите военни имоти.

– Парк „Светии Български“ в кв. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ към район „Студентски“.

– Парк на ул. „Черковна“. Съвместно с Военната академия и Министерството на отбраната изграждаме парк и параклис на загиналите български войници и офицери в Първата световна война.

– Парк „Въртопо“, с който да осигурим близък достъп до голям парк на жителите на „Младост“, „Студентски“, „Дървеница“, „Мусагеница“ и „Витоша“. Вече работим по устройствения план.

– Хидропарк „Искър“ по поречието на река Искър – от Околовръстния път до бул. „Цариградско шосе“. Започваме почистването на 5 дка по поречието на реката, които оформяме в нов линеен парк.

– Източен парк по поречието на реките Кална и Банишка.

Изграждаме 3 линейни парка:

– по бул. „Македония“ заедно с изграждането на зелено трамвайно трасе (2020 г.);

– по старата жп линия – първият етап е от гара „Пионер“ до район „Слатина“ (2020–2021 г.);

– от надлез „Надежда“ до Северния парк – зелен коридор, който включва и находището на минерална вода с изграждането на нов плувен басейн с минерална вода до 15. СУ „Адам Мицкевич“.

Опазваме Княз-Борисовата градина и възстановяваме къпалнята „Мария Луиза“ и летния театър.

Опазваме цялата територия на Княз-Борисовата градина с приемането на подробен устройствен план, който забранява строителството върху продадените имоти в парка. Възстановяваме публичните функции на знакови обекти като къпалнята „Мария Луиза“ и Летния театър. Продължаваме възстановяването на значими места в градината и правим втора обществена тоалетна (2020 г.).

парк Възраждане и аква парк с минерална вода

Създаваме 8 нови парка

Продължаваме възстановяването на Западния парк – въпреки забавянето, като проектираме и удобна връзка от район „Люлин“.

Създаваме 2 пешеходни и велосипедни връзки между трите части на Южния парк.

Възстановяваме още 10 парка: „Заимов“, „Дружба“, Княжеската градина, „Хиподрума“, „Надежда“ и нови части от Борисовата градина, в район „Люлин“–център, Северния парк, парк „Мир и дружба“ в район „Студентски“ и Южен парк ІІІ част.

Готови сме с проекти за възстановяване на още 5 градски градини – „Свети Георги“, „Буката“, „Св. Никола“, градината при хотел „Рила“, Градската градина.

Реконструираме линейния парк по р. Перловска и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

Почистваме езерото Панчарево, облагородяваме пространството и създаваме условия за спорт и туризъм.

Продължаваме изграждането на сондажни кладенци и поливни системи, като до момента изградихме 20 в основни паркове и градини.

Възстановяваме и поддържаме градските фонтани, вече са възстановени и работят 11 знакови фонтана на София.

Имаме 100 нови и възстановени градски чешми.

Разширяваме видеонаблюдението и осветлението в парковете и градините.

Увеличаваме зелената система с нови зелени площи при реконструкцията на пътни артерии, около нови станции на метрото и площи с археологическа стойност.

Поддържаме зелените площи с електрически и хибридни машини.

Осигуряваме нови детски площадки. Възстановихме 420 детски площадки в паркове и междублокови пространства. Допълваме детските площадки и със специални съоръжения за деца в неравностойно положение.

За повече сигурност на гражданите продължаваме изграждането на площадки за разходки на кучета в жилищните квартали и парковете с условия за домашните любимци.

Свеждаме до минимум бездомните кучета в града с безплатна кастрация на бездомни и домашни кучета, изграждане на приюти, насърчаване на осиновяването и др. Намалихме с 65% броя на бездомните кучета. Над 3200 са осиновените от общинските приюти за последните няколко години.

Обявяваме международен конкурс за цялостна реконструкция на Зоологическата градина с цел по-добри условия за животните и повече възможности за забавление на децата.

Повече дървета за по-чист въздух и мярка срещу промените в климата

Изграждаме зелен пояс от млада гора около София

с ежегодно залесяване на минимум 200 дка гора на общински земи. За 10 години залесихме над 1260 дка горски и замърсени земеделски земи.

Засаждаме Новата гора на София

на 220 дка 125 хил. дървета в землището на „Суходол“. Досега заедно с гражданите засадихме 30 000 дървета.

Засаждаме минимум 2000 нови дървета

всяка година покрай улици, булеварди, в паркове и градски градини.

Продължаваме програмата за засаждане на дървета заедно с учениците и децата

в дворовете на общинските училища и детски градини. За 2 години имаме нови 900 дървета, 6000 цветя и храсти в 175 детски градини и училища.

Учредяваме регистър на озеленените площи и дървесната растителност.

Базата данни на картотекираните дървета ще бъде отворена за публичен достъп и контрол.

Междублокови пространства

Ежегодно увеличаваме средствата за поддържане на междублоковите пространства.

Продължаваме поетапното възстановяване на междублоковите пространства. Пилотно възстановихме междублокови пространства в „Овча купел“, „Възраждане“, „Илинден“ и др. Продължава изготвянето на проекти заедно с кметовете на райони.

Разширяваме програмата „Зелена София“

за облагородяване на междублоковите пространства заедно с гражданите. От 2011 г., когато я създадохме, са обновени 1075 междублокови пространства и локални градини.

Допълнителна защита на озеленените междублокови пространства

с промените в Закона за устройство и застрояване на Столична община.

Работим активно с гражданите и НПО за запазване от застрояване на междублоковите пространства и защита на обществените интереси.

Запазихме междублокови пространства в райони „Младост“, „Красно село“, „Слатина“, „Лозенец“, „Искър“, „Подуяне“, „Овча купел“ и др. и продължаваме преговорите със собственици на частни имоти и съвместната работа с гражданите.

Освобождаваме от коли междублоковите пространства

чрез изграждането на паркинги, а свободните пространства затревяваме отново.

Стартираме пилотни проекти за градско земеделие.

Следваща тема
ПОДРЕДЕНА СОФИЯ