ПРОСПЕРИРАЩА СОФИЯ

видео

Продължаваме да работим за повишаване на качеството на живот в града

Привличаме стратегически инвеститори във високотехнологично производство

Създаваме 4 технологични индустриални зони

Развиваме Северна индустриална зона (райони „Кремиковци“ и „Нови Искър“)

Осигуряваме повече електронни услуги за бизнеса и гражданите

Разкриваме градска лаборатория за иновативни решения и развиващи се технологии

Създаваме Софийски училищен кампус, в който престижни международни училища и университети да могат да отворят филиали в София

Работим за развитие на София като атрактивна дестинация за туризъм

За 10 години София успя да привлече над 70% от секторите, които осигуряват добри доходи и икономически растеж.

Технологичният сектор е най-бързо развиващия се в града, което създава условия чрез дигитализация за просперитет на другите индустрии. Сектори с големи възможности са креативните индустрии (кино, видео игри), самолетостроене, биотехнологии и здравеопазване. Увеличаването на дела на производството е големият потенциал пред София – за развитие на икономиката, за по-добри доходи и по-високо качество на живот.

Работим за това да привлечем в София няколко стратегически инвеститора във високотехнологично производство.

Инвестираме в 4 индустриални зони на София: една голяма в северните територии („Кремиковци“, „Нови Искър“, „Връбница“) и три по-малки в града – в „Младост“, „Надежда“ и „Овча купел“. Разработваме и портфейл от инвестиционни проекти в София за целенасочено привличане на инвеститори.

Икономическото развитие, високотехнологичните производства, ИТ индустрията и създаването на повече механизми за улеснения на бизнеса са приоритети, които ще бъдат отделени в ресор с пряко отговорен заместник-кмет.

Учередяваме Консултативен съвет на София с най-големите технологични компании в България.

Създаваме Биотехнологичен и здравен център, който осигурява иновативна среда за биотехнологичните компании, които разработват нови технологии и идеи.

Подобряваме обслужването на местния бизнес и инвеститорите. Увеличаваме броя на електронните услуги и премахваме изискването за предоставяне на документи, които могат да се проверят служебно.

Осигуряваме възможност за електронна регистрация, което ще привлече хора със свободни професии от цял свят да регистрират дейност в София заради ниските данъци.

Създаваме клас „Стратегически инвеститор в София“.

Отваряме Софийски училищен кампус, в който престижни международни училища и университети да открият филиали в София. Това ще даде възможност на града да разполага с голям брой подготвени кадри за привличане на нови инвеститори и бизнеси.

Реконструираме площадките на общинските пазари и насърчаваме българското производство с места за фермерски пазари.

Работим за въвеждане на 5G чрез пилотни проекти с европейско финансиране. Стратегическата ни цел е София да се нареди сред водещите европейски градове с мрежи от ново поколение, които предоставят нови услуги и възможности за гражданите и за бизнеса.

Развиваме програмата за финансиране на иновативни стартиращи предприятия в София.

Увеличаваме развойния и творческия капацитет на града. Чрез участието си в София Тех Парк работим за използването на парка като тестова площадка за градски решения и привличане на развоен потенциал.

Утвърждаваме София като туристическа дестинация – за последните 10 години броят на чуждестранните туристи в града е увеличен с 80%. Развиваме туристическата инфраструктура и платформата visitsofia с информация за гостите на града. Развиваме възможности за културно-исторически, фестивален, конгресен и балнео и спа туризъм.

В момента до летище София се изпълняват полети от 44 дестинации, а от аеропорта до центъра на града осигурихме връзка чрез метрото.

В София се създават 40% от БВП на България, което дава основание за увеличаване на приходната база на бюджета, като процент от данък общ доход остава за инвестиции
в града.

За пръв път от десетилетия София влезе в престижни международни класации:

София е в топ 10 на най-привлекателните за инвестиции големи градове според класацията на „Файненшъл таймс” –
fDi Intelligence – Global Cities of the Future (2018–2019)

Световната банка и Файненшъл таймс откриха развойни центрове в София през 2019 г.

Следваща тема
Свързана София
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА