СИГУРНА СОФИЯ

видео

СИГУРНА СОФИЯ

Продължаваме разширението на системата за видеонаблюдение.

Въвеждаме допълнителни функции за сигурност в системата за видеонаблюдение и включваме целия втори ринг и Околовръстния път на София.

Разширяваме системата за видеонаблюдение в кварталите.

Монтираме видеонаблюдение във всички общински детски градини и училища. До момента в системата са 85% от тях.

Изготвяме общински план за намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Изграждаме система за наблюдение на скоростта на големите булеварди и улици. Продължаваме изграждането на повдигнати и осветени пешеходни пътеки.

Разширяваме дейността на Общинска полиция.

Разширяваме екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“. Създадохме и оборудвахме едно от най-подготвените звена в държавата за реакция при извънредни ситуации.

Осигуряваме обучение на всички деца и ученици на полигон за подготовка за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации. До момента през обучение са преминали над 3500 деца и възрастни.

Продължаваме планираното ежегодно почистване на речни корита, язовири, канали и шахти.

Възстановяваме диги и коригираме речни корита за превенция срещу наводнения.

Въвеждаме система за оповестяване на гражданите при опасни метеорологични явления. До момента внедрихме система за наблюдение на нивата на реките и противопожарните кули.

Следваща тема
МЛАДА СОФИЯ