МЛАДА СОФИЯ

видео

Осигуряваме места за всички деца в детските градини с нови 50 групи

Строим нови ясли за децата от 10 месеца до 3-годишна възраст

Изграждаме училища и детски градини в новите квартали на София

Въвеждаме столична програма за приобщаващо образование

Подкрепяме иновациите в образованието

София е град на децата и младите хора. Мисията ни е осигуряване на модерна среда за качествено образование, защото образованието е истинският двигател на развитието. Заварихме заменени, продадени и затворени 44 детски градини. Спряхме замените на детски градини и създадохме програма за строителство.

За 10 години изградихме 100 нови сгради на детски градини и осигурихме над 17 000 нови места за децата. Изградихме и модернизирахме 400 детски площадки в детски градини.

Продължаваме строителството на нови сгради и разкриваме 50 нови градински и яслени групи за 4 г.

• Строителство на нови детски градини и ясли в новите квартали, в които живеят много млади семейства – „Манастирски ливади-запад“, „Манастирски ливади-изток“, район „Студентски“ – 4 нови детски градини, в.з. „Симеоново“;

• Строителство на детски градини и ясли в кварталите около третия лъч на метрото, които привличат нови млади семейства – „Красно село“, „Овча купел“, „Горна баня“, „Слатина“, „Сухата река“, „Левски“;

• Строителство на детски градини и нови яслени групи в квартали с недостиг на места – кв. „Стрелбище“, кв. „Гоце Делчев“, район „Триадица“, район „Искър“ („Дружба 2“) – 3 броя; район „Люлин“, район „Красна поляна“ – до 10. ДКЦ, кв. „Света Троица“, район „Изгрев“, с. Мировяне, с. Владая.

Строителство на нови ясли и разкриване на нови яслени групи на територията на цялата община.

Продължаваме модернизацията на общинските училища и детски градини, като ремонтираме минимум 25 общински градини и училища на година – това е начинът да се поддържат добри условия за образование и отглеждане на децата ни.

проект на нова детска градина в Горна Баня

Изграждаме 6 нови училища – в кв. „Манастирски ливади-изток“, кв. „Манастирски ливади-запад“, кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“, нова сграда на 28. СУ в „Красна поляна“ и нов учебен блок на 9. Френска езикова гимназия.

За 10 години изградихме 12 нови училищни сгради и още 8 са в строителство.

Преминаване на едносменен режим на обучение в общинските училища, като за това продължаваме инвестициите в разширения на училищната база.

Инициираме законодателна промяна, която да забрани частни имоти, отредени за строителство на образователна инфраструктура, да бъдат преотреждани за друг вид строителство.

Въвеждаме Столична програма за приобщаващо образование – разширяваме капацитета на детските градини, които предоставят качествено интегриране и подкрепа за деца с тежки и хронични заболявания и със специални образователни потребности.

Програма за финансиране на внедряване на иновации в образованието и повишаване на капацитета на образователните институции.

Следваща тема
ПРОСПЕРИРАЩА СОФИЯ